Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking, mensen die psychische en/of lichamelijke problemen hebben of mensen die grote schulden hebben gemaakt, zijn soms niet meer in staat om met geld om te gaan en kunnen behoefte hebben aan financiële ondersteuning. Bewindvoering is bedoeld om deze mensen te ondersteunen en te beschermen, daarom spreken we van beschermingsbewindvoering.

Wat is bewindvoering?

Door het bewind neemt de bewindvoerder de beslissingen over de financiën van de cliënt. Veel beslissingen worden weliswaar in overleg met de cliënt genomen, maar uiteindelijk bepaalt de bewindvoerder wat er gebeurt. De cliënt heeft wel zelfstandig de beschikking over leefgeld. Dat is geld dat is bedoeld voor de persoonlijke verzorging van de cliënt en dat zijn vooral de dagelijkse boodschappen.

Je staat niet overigens zomaar onder bewind! Het is de rechtbank die het bewind uitspreekt en de bewindvoerder benoemt. In de onderstaande voorlichtings-film wordt heel duidelijk uitgelegd wat bewindvoering precies is en hoe de procedure eruit ziet om onder bewind te komen. 

Wat doet ONF Bewind?

ONF bewind zorgt ervoor dat er evenwicht ontstaat tussen het geld dat binnenkomt en het geld dat wordt uitgeven. Daardoor ontstaat er rust, stabiliteit en overzicht. Als bewindvoerder zorg ik onder andere voor het beheren van het inkomen, het betalen van de vaste lasten, het maken van afspraken met schuldeisers zoals bijvoorbeeld deurwaarders. Als een cliënt recht heeft op geld (zoals huur- of zorg toeslag) dan zorg ik ervoor dat dat geld ook op de rekening van de cliënt terecht komt.

Vindt er controle plaats op ONF Bewind?

Jazeker. De Rechtbank controleert mijn werk. Als bewindvoerder leg ik elk jaar verantwoording af aan de rechter. Als ik mijn werk niet goed doe, dan word ik op mijn vingers getikt door de rechtbank. Ook de cliënt kan mijn werk controleren. De cliënt heeft bij ONF Bewind 24 uur per dag inzicht in zijn financiën. Als de cliënt ontevreden is over mijn werk, dan kan er een klacht worden ingediend.

 

IFZlogo

 

 

 

 

Afbeelding 276 scaled 

ONF Bewind
Pallasstraat 207
8303 BM Emmeloord
06-12125777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVK: 68740913